ÅRSMØTE 2021

The following is an excerpt. Saker som ønskes behandlet og kandidater til valg må være styret / valgkomitéen i hende innen 4.juni.