Klubbdag på Losna Isbane søndag 25.februar

The following is an excerpt. Hei alle klubb medlemmer !! Klubben har også i vinter hatt ansvaret for driften av 2 baner på Losna. Disse banene har vært flittig besøkt og bidratt til kjærkomne inntekter til klubben. Sesongen begynner å nærme

Velkommen til NMK Sør-Gudbrandsdal

The following is an excerpt. Siden er under oppbygging, det vill ta noen uker før den er i full drift. Er det spørsmål til klubben ligger det nå ute kontaktinformasjon under KONTAKTER.