ÅRSMØTE 2021

The following is an excerpt. Saker som ønskes behandlet og kandidater til valg må være styret / valgkomitéen i hende innen 4.juni.

Gode nyheter for Motocrossfolket!

The following is an excerpt. Styret har akkurat fått beskjed i fra Veidekke om at masselagringen i forbindelse med E6-utbyggingen ikke blir så omfattende som først antatt. Det vil si at vi får beholde Hovemoen som crossbane ihvertfall ut